جهانگیر سرام پیونده ایده و تکنولوژی

isiri

خدمات

دارای تیم طراحی مجرب ارائه دهنده طرح ها و ایده های نو در زمینه کاشی و سرامیک هماهنگ نمودن طرح های مدرن و متنوع با تولیدات کارخانجات استفاده از تصاویر سه بعدی جهت تک گل و حاشیه کاشی مشاوره طراحی و ایده پردازی های خلاق و مدرن جهت ارائه ست برای کارخانجات